Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Orgány verejnej správy

Daňový úrad v Šali
031/770 29 08

Správa katastra v Šali
031/770 76 57, 031/ 770 76 58

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, detašované pracovisko Šaľa
031/244 78 02, 031/244 79 99

Slovenský pozemkový fond v Nových Zámkoch
035/645 11 12, 035/645 11 13

Regionálna veterinárna a potr. správa v Šali
031/770 21 70,031/770 74 91

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre
037/65 24 501, 037/652 45 02, 037/652 45 03 

Okresný súd v Galante
031/780 34 58, 031/780 34 59, 031/780 21 21, 031/780 21 22, 031/780 21 23

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch
035/642 80 06, 035/642 8026

Obvodný lesný úrad v Nových Zámkoch
035/691 36 60, 035/691 36 61

Obvodný úrad životného prostredia v Šali
031/770 78 69

Krajský súd v Nitre
037/652 68 80,-2

Krajský stavebný úrad Nitra
037/693 03 40

Krajský pozemkový úrad
037/692 54 48

Krajský lesný úrad
037/655 56 04

Krajský úrad 
037/692 29 01

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
037/652 26 38, 652 91 28

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce