Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Obec

PrivítanieVážení návštevníci

Dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravila a privítala na webovej stránke obce. Naša obec sa rozprestiera v okrese Šaľa, patriacom do Nitrianskeho VUC, južne od rieky Váh  a severne od  Malého Dunaja. V súčasnosti máme 2 235 obyvateľov. Región, do ktorého patríme, je charakteristický bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdnoklimatickými podmienkami a úspešnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. K najvýznamnejším aktivitám z hľadiska cestovného ruchu patria geotermálne a liečivé pramene, chránené prírodné územia rieky Váh a Malý Dunaj. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä historické atraktivity, poľovné revíry, možnosti rybolovu, ľudová architektúra ako aj viaceré spoločensko-kultúrne a športové podujatia miestneho i medzinárodného významu. Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce patrí unikátne riešený trojloďový tehlový kostol z konca 11. storočia prvýkrát spomenutý v pápežskej bule v roku 1102.

Verím, že návštevou našej webovej stránky získate celoplošný a spravodlivý obraz o našej dedine ako aj z nášho regiónu.  Prajem Vám, aby ste sa počas návštevy obce Diakovce a jej webovej stránke cítili príjemne !

Ing. Kristína Jakócsová - starostka obce

 

 

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce