Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Kontakty

OÚ

Adresa:

Obec Diakovce 
Obecný úrad
Hlavná 118
925 81 Diakovce

IČO: 00 305 898

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Starostka

Ing.Kristína Jakócsová
031/771 20 22
starosta@diakovce.sk


Referentka

Gabriela Turjanová
031 771 20 22
turjang@diakovce.sk

Referentka

Aneta Kuncová
031 771 20 22
kuncovaa@diakovce.sk

Referentka

Mgr. Silvia Lelovicsová
031 771 20 22
lelovicsovas@diakovce.sk

Referentka

Hajnalka Fútová
031 771 20 22
futovah@diakovce.sk

Referentka

Anita Varga Hodek
031 771 20 22
vargahodek.a@diakovce.sk

Stavebný úrad

031 771 20 22
turjang@diakovce.sk

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce