Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Evidencia informačných systémov

Obec Diakovce 925 81 Diakovce č. 118, IČO: 00 305 898

1.    KORWIN /informačný systém pre účtovníctvo, dane a poplatky/
2.    SOFTIP / informačný systém na mzdy a personalistiku/
 

hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce