Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Školy

Škola Riaditeľka Telefón
Základná škola 
s vyučovacím jazykom maďarským
Gabriela Bendeová 031/771 2037
Materská škola 
s vyučovacím jazykom slovenským
Ingrid Takáčová 0911980559
Materská škola 
s vyučovacím jazykom maďarským
Annamária Polónyiová 031/771 2019
Školská jedáleň vedúca Erika Némová 031/771 2149
hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce