Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Projekt: Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce – Materská škola – Óvoda

Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce – Materská škola – Óvoda

Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce – Materská škola – Óvoda

Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce – Materská škola – Óvoda

Názov projektu:

Fotovoltaické zdroje  v obci Diakovce – Materská škola – Óvoda

Cieľ projektu:

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Popis projektu:

Predmetom projektu je riešenie výroby elektrickej energie z fotovoltaického zariadenia (FVZ) pre vlastnú spotrebu objektu Materská škola – Óvoda, 925 81 Diakovce, so súpisným číslom 486, umiestnený na parcele č. C KN 414/1 , vedené a na výpise z listu vlastníctva č. 100 v katastrálnom území Diakovce, okres Šaľa elektroinštalácie fotovoltaického  zariadenia na streche predmetného objektu.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Termín realizácie:       7/2023 – 10/2023

Výška  NFP:                  38 138,98 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Operačný program Kvalita životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Autor: Správca Webu
hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce