Menu
ObecDiakovce
Obec Diakovce
Menu Obec Diakovce

Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Diakovce - Deáki

Fotovoltaické zdroje  v obci Diakovce – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Diakovce - Deáki

Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Diakovce - Deáki

Fotovoltaické zdroje  v obci Diakovce – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Diakovce - Deáki

Názov projektu:

Fotovoltaické zdroje  v obci Diakovce – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Diakovce - Deáki

Cieľ projektu:

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Popis projektu:

Predmetom projektu je riešenie výroby elektrickej energie z fotovoltaického zariadenia (FVZ) pre vlastnú spotrebu objektu Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Diakovce - Deáki, 925 81 Diakovce, so súpisným číslom 485, umiestnený na parcele č. 440/4, vedené a na výpise z listu vlastníctva č. 100 v katastrálnom území Diakovce, okres Šaľa elektroinštalácie fotovoltaického  zariadenia na streche predmetného objektu.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Termín realizácie:       7/2023 – 11/2023

Výška  NFP:                  39 411,07 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Operačný program Kvalita životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

 

Autor: Správca Webu
hore
ObecDiakovce
Obec Diakovce