Get Adobe Flash player

Pokyny pre obyvateľov

Pokyny pre obyvateľov na prevádzkovanie prečerpávacích šácht

 

Splaškové odpadové vody z objektu sú uvedené plytko uloženými gravitačnými prípojkami do zbernej čerpadlovej šachty umiestnenej na pozemku vlastníka. Odpadové vody nahromadené v tejto šachte sú dopravené kalovým drtiacim ponorným čerpadlom do verejnej tlakovej kanalizácie.

Odpadové vody pritekajúce do zbernej prečerpávacej šachty nesmú obsahovať látky, ktoré spôsobujú poruchu čerpadla.

Sú to nasledovné látky:

  • vlhčené utierky
  • hygienické vložky
  • rastlinný olej
  • lúhy, kyselina
  • štrk, piesok, malta, zemina
  • kovové predmety (žiletky, klince a pod.)
  • syntetické oleje a olejové farby, riedidlá
  • umelé látky (fólie, dámske pančuchy a pod.)
  • motorové oleje

Šachta slúži iba na zhromaždenie splaškových odpadových vôd. Zriadenie ďalších privádzacích potrubí napr. pre dažďové vody a pod. je zakázané. Zásah do elektrického zariadenia je zakázané osobám na to neoprávneným. Ďalej je zakázaná manipulácia s čerpadlom a jeho príslušenstvom (napr. vyťahovanie čerpadla). Šachtu, čerpadlo a plavák treba ročne 2x umyť, aby sa odstránili usadeniny (mastnota, pracie prášky). Prípadnú poruchu treba hlásiť na Obecnom úrade.

 

Dnes má meniny: Viera

________________________

 

        Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:30
Štvrtok ---
Piatok 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

________________________